توانایی ها و امکانات ارایه خدمات فورواردری گروه شاهسون هلدینگ به شرح ذیل تقدیم میشود:

کانتینرهای 20 فوت،40 فوت و 40 hc، فلت ،OP

Bulk Shipment  محمولات فله

چارترینگ

سرویس روزانه از کلیه بنادر چین به بنادر چین به بنادر عباس و بالعکس

سرویس هفتگی به بنادر افریقا

سرویس روزانه به بندر جبل علی

امکان تخلیه و بارگیری و ترانزیت و صدور اسناد در جبل علی

انبار با تجهیزات کامل تخلیه و بارگیری در منطقه آزاد جبل علی

حمل مرکب از ایران به امریکا و اروپا از طریق جبل علی و بالعکس

توانایی حمل بالا اعم کامیونهای TIR،کفی،تانکر ، کمرشکن،بوژی

حمل کالا یه صورت Door To Door و با رعایت کامل شرایط اینکوترمز به صورت حمل مستقیم یا حمل ترکیبی

حمل مطمئن به تمام کشورهای جمهوری های تازه استقلال یافته(CIS)،اقیانوسیه،هند و چین و اربیل 

حمل کلیه کالاهای عادی و خاص اعم از آتش زا و خطرناک از سراسر دنیا به کلیه بنادر کشور و ترانزیت به مقصد مورد نظر.

 

تحت پوشش داشتن:

180  دستگاه کامیون کفی جهت حمل کانتینر و محمولات ترافیکی

150 دستگاه کامیون چادری TIRدر مسیر اروپا و ترکیه

100 دستگاه کامیون تانکر 4 مواد

10 دستگاه کمرشکن 3 محور و 5 محور

 

ترمینال کامیون در تهران +کمربندی خلیج فارس،احمدآباد مستوفی،کوچه مرند نو